Kobus van Wyk

Ek is Kobus van Wyk. ‘n Boerseun van die Vrystaat, tussen die mynhope groot geword. Ek het van kleins af ‘n baie besonderse liefde vir mooi dinge in die lewe ontdek. Mooi huise, mooi tuine, wonderlike kuns. En ek het altyd as klein seuntjie besluit ek sal die wêreld reis om na hierdie ervare wonderlike dinge te gaan kyk. Ek het dit gedoen. Ek was by verskillende museums in Amerika by Guggenheim, was in Europa by Notre Dame en fantastiese plekke in Amsterdam. Kunsuitstallings was altyd ‘n groot liefde van my.

Ek hou daarvan om my te omring deur mooi dinge. Ek hou van liefdevolle, warm mense met ‘n passie vir die lewe en alles wat mooi is. My eerste kunstoekenning was in 1961 by ‘n kinderkunsuitstalling in Suid-Afrika waar ek nasionaal eerste gekom het. Ek het nog nooit voorheen aan kunskompetisies of kunsuitstallings deelgeneem nie. Hierdie is ‘n eerste en ‘n groot een vir my. My liefde vir kuns kom ook van my ouma af en mense met wie ek my omring het. Van my kunswerke hang in Amerika, Holland asook Canada.

Ek hoop julle geniet hierdie uitstaling soos wat ek dit geniet om hierdie skilderye te maak. Dat dit sonskyn vreugde en kleur in jul lewens bring soos vir my!

I’m Kobus van Wyk. A farm boy from the Free State, grew up among the mine dumps. I have discovered a very special love for beautiful things in life since I was a child. Beautiful houses, beautiful gardens, wonderful art. And I always decided as a little boy I would travel the world to look at these experienced wonderful things. I did it. I was at various museums in America at Guggenheim, was in Europe at Notre Dame and fantastic places in Amsterdam. Art exhibitions have always been a great love of mine. I like to be surrounded by beautiful things. I like loving, warm people with a passion for life and all that is beautiful. My first art award was in 1961 at a children’s art exhibition in South Africa where I came first nationally. I have never participated in art competitions or art exhibitions before. This is a first and a big one for me. My love for art also comes from my grandmother and people I surrounded myself with. Some of my artwork hangs in America, Holland as well as Canada.

I hope you enjoy this exhibit as much as I enjoy making these paintings. That it brings sunshine joy and color into your lives like for me!

Browse my Body of Work