Zet Havenga

Slegs op inspirasie… slegs uit verkore tye…
gryp ek na die kwas
besluit op musiek kers wierook en wyn…
sit ek en skilder
dit wat my hand doodle en vertel…
wat my siel op daardie oomblik ontbloot

Only on inspiration … only from chosen times …
I grab the brush
decide on music candle incense and wine …
I sit and paint
that which my hand doodles and tells …
exposing my soul at that moment

Browse my Body of Work